Saturday, April 14, 2012

nesaţ şi nepotrivire

tu îmi eşti duminicǎ
în mijlocul sǎptǎmânii -

un fel de somn
brodat cu multǎ rǎbdare
pe pânza inimii.

mǎ îmbrac în tine
ca într-o hainǎ regeascǎ
moştenitǎ de la mine însǎmi
dar pe care aproape
nu o merit.

eu, vǎd bine, îţi sunt ţie luni
trǎdǎtoare, la sfârşit de sǎptǎmânǎ,
ca un fel de linişte mimatǎ
cu care îţi înveleşti oboseala.

No comments:

Post a Comment