Friday, July 13, 2012

zbor silniclângǎ tine, mǎ simt ca o pasǎre
legatǎ de cer.
lipitǎ prin zbor de soare.
aripile mele sunt loiale înǎlţimii
celei mai mari la care ajung.
cum te-aş putea înşela vreodatǎ
cu domnişoara odihnǎ?
lângǎ tine, ştiu exact cât valorez
în colivia mea infinitǎ din luminǎ
cu gratii decorate fin de un artist
într-ale morţii.
mi-e prea teamǎ
sǎ mǎ închid ca o cutie muzicalǎ
în timpul nopţii; cine ştie
ce se poate întâmpla
în fracţiunea de secundǎ cât închid ochii
şi îmi adǎpostesc capul la sânul pǎmântului?


No comments:

Post a Comment