Monday, March 18, 2013

introspecţiede fapt,

ochiul
care se privea pe sine
privind

era emblema dintr-un spot publicitar
pentru picături de ochi
care curg
fiindcă s-au îndrăgostit
de propria culoare
şi aşa, pe furiş, pe cărările întortocheate ale obrazului,
o fură încet
ca pe un sărut

cu gust de tăcere.


No comments:

Post a Comment