Friday, April 4, 2014

puiul de lebadă din mine

puiul de lebadă din mine
încă te cântă -
origami de linişti,
ecouri îndoite
ale tăcerilor noastre.

cu aripile astea
nu se zboară,

scria pe gura ta închisă
cu cheia unui sărut
nevăzut, dar
al cărui parfum l-am simţit
din nările inimii ...

puiul de lebădă din mine
încă te ascultă cum taci,
cum îmi amuţeşti cântecul;
şi te crede, încă te crede
prea mot-a-mot,
iar când crede că nu se cade să zboare
cu aripi ca ale lui,
vede cerul ca fiind al tău,
vede cerul tău reflectat pe suprafaţa apei
care fusese a lui
şi iată aşa, din naivitate în naivitate,
puiul de lebădă in mine
refuză să mai plutească.

No comments:

Post a Comment